Những Gì Đã Ăn Sâu

Những Gì Đã Ăn Sâu Những Gì Đã Ăn Sâu 2 Những Gì Đã Ăn Sâu 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

6 giờ chiều Điểm giao dịch trên những gì đã ăn sâu thời thương hiệu

lý những gì đã ăn sâu Bảng III cho châu Á thái Bình dương, trong đó tham gia với số nguyên tử 85 ít nhất III sau đây đã được phân loại quảng cáo là có MetS 1 một vòng eo chu vi WC ở nam giới của 90 số nguyên tử 96 cũng định nghĩa là trung tâm béo phì 2 nhịp tim rip hale của 130 hơn. hoặc tâm huyết ép buộc của 85 hơn. 3 nhanh đường huyết của 100 mgdL 4 xác mật độ lipoprotein cholesterin CẦM-C 40 mgdL và 5 nhanh phân tử đội đặc nhiệm của 150 mgdL Thiểu là biệt theo CHÚNG ta lương Thực và Dược lời chứng thực mà được huyết thanh thêm T 3 ngmL

Vô Nghĩa Là Gì Ăn Sâu Của Nó Thực Sự Đặc Biệt Hành Động

Một kịp thời tóm – Freddy Fatts những gì đã ăn sâu, là 185£. và thưa trên 2200 calo mỗi ngày. Chúng tôi biết rằng 668 những calo đến từ protein (167 gam chất đạm), soh còn lại 1532 calo meo đến từ mỡ và bột. Chúng tôi sẽ phân chia với chất béo số 1.

Kiểm Tra Độ Ăn Uống Tốt Nhất Ở Đây